Uncategorized

Arum Ariyathoru Song Lyrics | Ore Mukham Malayalam Movie Songs Lyrics

 Arum Ariyathoru  Ore Mukham Malayalam Movie Song Lyrics

Arum Ariyathoru Song Lyrics | Ore Mukham Malayalam Movie Songs Lyrics

Arum àriyàthoru mounàmàzhà
Puthu mànnile poovinte mizhiyil veezhke
Aàkàshà neelàm àthililàki
Athil ààdyàthe  nànàvolum ithàlunàrnnu


Shààron thoppil 
Hridàyà shàlàbmààdiyillà….
Màdhu pààthràmonnekiyillà
Hrudhu shobà neerààdiyillà
mànsinte mookà  sàmmàthàmààke


Thilàngunnà kànnil..
Thulumbunnàthààyi
kàvil choppilààke…
Thudikunnàthàyi..
kàndu njàààn  ninne en 
Priyàthànil veendum


Arum àriyàthoru mounàmàzhà
Puthu mànnile poovinte mizhiyil veezhke


Mààyàà nàdhiyil
Yàthu kulà venu pààdiyillà
Vànà mààli vànnethiyillà
Jàlà keliyààrààdiyillà
Vàsànthàthin ààrdhrà soubààthàmààke


Ilàm pàchà choodum 
Veyil nààlàmààyi
Kithàkunnà nenjil
Kilikunnàthàài
Kàndu njààn enmàno
Sàànuvil veendum


Arum àriyàthoru mounàmàzhà
Puthu mànnile poovinte mizhiyil veezhke
Aàkàshà neelàm àthililàki
Athil ààdyàthe  nànàvolum ithàlunàrnnu

 Watch Ore Mukham Arum Ariyathoru Video Song

Cast and Crew

Movie/Album:
Director:
Music:
Lyrics:
Singer:
Label:
Language:

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button