Artist: Muhsin Parari

Chayappattu Lyrics 0

Chayappattu Lyrics | Malayalam Album Songs Lyrics

Chayappattu Lyrics from Malayalam album. Directed by Ajan RS. Music composed and Sung by Sithara Krishnakumar. Chayappattu song lyrics were written by Muhsin Parari. Chayappattu Lyrics ഏറെ മോന്തിയായിട്ടുള്ളൊരു മധുരമിടാ ചായയിൽ പങ്കു ചേരുവാൻ വന്നൊരു മധുരമുള്ള...